Chodurski Michał Andrzej (ur. 16 maja 1961 r.) – kolporter wydawnictw podziemnych, 1982-1986 członek Grup Oporu „Solidarności”, do 1989 r. emiter audycji Programu I i III Radia „Solidarność” w Warszawie (ps. „Antek”), członek Niezależnego Zrzeszenia Studentów na Uniwersytecie Warszawskim.

 

Chudzicki Jarosław Piotr (ur. 28 stycznia 1962 r.) – członek Niezależnego Zrzeszenia Studentów na Politechnice Warszawskiej, 1982-1989 przygotowywał do druku i drukował „CDN Głosu Wolnego Robotnika”, 1983-1989 w Radiu „Solidarność” w Warszawie (spiker, przegrywanie audycji, kompletowanie sprzętu).

 

Chudzicki Mariusz (16 grudnia 1934 – 14 kwietnia 2015 r.) – po wprowadzeniu stanu wojennego członek Międzywydawniczej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność”, kolporter wydawnictw podziemnych, 1982-1989 w Radiu „Solidarność” w Warszawie (odpowiedzialny za stronę techniczną: nagrywanie audycji, kopiowanie i rozprowadzanie kaset, zaopatrzenie w sprzęt, spiker), 1983-1988 organizator przygotowania do drukowania oraz druku (redaktor techniczny) „CDN Głosu Wolnego Robotnika”, drukarz „Woli”.

We wspomnieniach (relacjach) jako Marek.

 

Cielecki Andrzej (24 czerwca 1928 – 6 lipca 2016) – żołnierz AK, w 1944 r. uczestnik Powstania Warszawskiego, w listopadzie – grudniu 1949 r. aresztowany przez Urząd Bezpieczeństwa, w 1981 r. członek Zespołu Oświaty NSZZ „Solidarność”. 1981-1989 pomysłodawca i twórca Radia „Jutrzenka” – jego pierwszą audycję (anglojęzyczną informację o wprowadzeniu stanu wojennego i sygnał SOS alfabetem Morse’a) wyemitowano 14 grudnia 1981 r., w 1982 r. przygotował koncepcję systemu działania podziemnego radia w oparciu o małe nadajniki, członek grupy przygotowującej produkcję tych nadajników i emisje programu Radia Wola (emitowane pod szyldem Radia „Solidarność”), 1983–1985 producent mikro nadajników „Zazula” na potrzeby Radia „Solidarność” w Warszawie.

 

Cieślak Marian (… 1950 - … 2018) – członek NSZZ „Solidarność” w Instytucie Kształtowania Środowiska, współpracownik grupy technicznej „Kwadrat” w ramach „Armenii” (testowanie nadajników – próbne emisje audycji), członek grupy „NIL” odpowiedzialnej za emisję audycji Radia „Solidarność” w Warszawie, Skierniewicach i Legionowie – emiter (głównie na osiedlach „w trakcie” budowy, m.in. na Bemowie)

 

Czerwiński Leszek (…) – utrzymywał kontakt między szefem „Armenii” Wojciechem Stawiszyńskim, a jej przedstawicielem na Zachodzie Ludomirem Lasockim (ps. „Piotr”).

 

Czosnyka Marek (ur. 12 lutego 1955 r.) – członek NSZZ „Solidarność” na Politechnice Warszawskiej, w stanie wojennym członek konspiracyjnego Zespołu Technicznego na Politechnice Warszawskiej, programował na kościach EPROM napisy na potrzeby podziemnego Radia „Solidarność”.

Nasze Stowarzyszenie stara się działać obok wielu innych instytucji – na rzecz swobody wypowiedzi w eterze i innych środkach masowego przekazu, jako podstawowego kanonu wolności obywatelskiej.

LudzIE rADia ---------------------------------------------