MIAŁEM WRAŻENIE, ŻE CAŁA WARSZAWA ZAMRUGAŁA DO NAS, A NASI KOLEDZY NA DACHU PRZY GRÓJECKIEJ pO PROstU SIĘ pOPłaKALi

ZBIGNIEW ROMASZEWSKI

ZOFIA ROMASZEWSKA

MICHAŁ CHODURSKI

GRZEGORZ MAJCHRZAK

GRZEGORZ BUCZEK

Nasze Stowarzyszenie stara się działać obok wielu innych instytucji – na rzecz swobody wypowiedzi w eterze i innych środkach masowego przekazu, jako podstawowego kanonu wolności obywatelskiej.

LudzIE rADia ------------------------------------ aktualności ----------- o stowarzyszeniu ---------------- wydarzenia ---------- kroniki ------- ludzie radia ------------ multimedia ---------- władze / statut --------------- kontakt -------