Babicki Wojciech Dezyderiusz (25 maja 1946–17 marca 2001 r.) – w latach 1977-1980 składał w swoim mieszkaniu publikacje Niezależnej Oficyny Wydawniczej NOW-a (głównie „Zapis”), zajmował się drukiem, magazynowaniem i kolportażem wydawnictw NOW-ej, w latach 1983-1989 członek grupy „NIL” odpowiedzialnej za emisje Radia „Solidarność” w Warszawie, Skierniewicach i Legionowie, współpracownik Programu III Radia „Solidarność”.

 

Bacewicz Danuta (...) – około 1985-1986 r. łączniczka grupy technicznej „Kwadrat” w ramach „Armenii”.

 

Badzio Paweł Andrzej (ur. 24 listopada 1959 r.) – członek Niezależnego Zrzeszenia Studentów na Uniwersytecie Warszawskim, w 1981 r. członek Komitetu Strajkowego na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW. W 1982 r. zbierał informacje, pomagał w druku i kolportował podziemne pismo „Druk”, 1982-1986 działał w Grupach Oporu Solidarni, głównie na Woli (rozrzucanie ulotek z dachów i wyrzutników, ustawianie tzw. gadał, organizacja demonstracji), od 1985 r. związany z „Armenią”, 1985-1989 emiter Programu III Radia „Solidarność” w Warszawie, (od 1987 r. szef grupy emisyjnej, zajmującej się również naborem ludzi oraz lokali na potrzeby emisji), członek grupy ulotkowej, w 1988 r. współpracownika Radia Wolna Europa.

 

Bajuk-Pieczul Zofia Józefa (ur. 13 kwietnia 1935 r.) – członek grupy „NIL” odpowiedzialnej za emisję audycji Radia „Solidarność” w Warszawie, Skierniewicach i Legionowie, łączniczka G. Buczka, załatwiała lokale do emisji, okazjonalnie pełniła rolę spikerki, w jej mieszkaniu J. Petrycki nakręcił film prezentujący sposób emisji przy wykorzystaniu nadajnika typu „Berta”

 

Baranowska Alicja (7 lipca 1943 – 3 marca 2007 r./?/) – członek grupy „NIL” odpowiedzialnej za emisję audycji Radia „Solidarność” w Warszawie, Skierniewicach i Legionowie, udostępniała lokal spotkaniowy G. Buczkowi J. Wiśniewskiej.

 

Bernat Jan Leonard (4 października 1928 -–21 grudnia 2002) – członek grupy „NIL” odpowiedzialnej za emisję audycji Radia „Solidarność” w Warszawie, Skierniewicach i Legionowie – odpowiedzialny za emisję w okolicach Skierniewic (m.in. emisja po wpadce W. Skowrona), współpracował przy produkcji nadajników serii „Gienia”, testował „gadżety” „Armenii”

 

Bielska Irena (...) – właścicielka głównego lokalu kontaktowego i łączniczka „Armenii (ps. „Danka”)

 

Buczek Grzegorz Adam (ur. 8 lipca 1950 r.) – od września 1980 r. członek NSZZ „Solidarność”, członek Komisji Wydziałowej Polskich Linii Lotniczych „LOT”, odpowiedzialny za informację. 1982–1989 członek „Armenii” (zastępca szefa grupy technicznej „Kwadrat”, następnie szef grupy „NIL” odpowiedzialnej za emisję audycji Radia „Solidarność” w Warszawie (okazjonalnie również w Skierniewicach i emisji „testowych” w Katowicach), 1983-1989 koordynator emisji audycji, ps. „Łukasz”. „Mateusz 2”), od 1985 r. z ramienia Radia „Solidarność” w Warszawie współpracował z Radiem „Solidarność” w Siedlcach (pomoc techniczna, dostarczanie nagrań, koordynacja działań), współpracował z szefem Programu III Radia „Solidarność” A. Gelbergiem, członek redakcji „Bazy”, w 1987 r. publicysta „Tygodnika Mazowsze” i innych pism podziemnych (ps. „Jan Mateusz Wścieklica”), współautor tekstów audycji Radia „Solidarność”, wiosną 1989 r. wyjechał do Budapesztu w celu ustalenia z działaczami opozycji węgierskiej warunków technicznych w celu przystosowania nadajników Radia „Solidarność” do emisji na Węgrzech, w 1989 r. uczestnik kampanii wyborczej strony solidarnościowej, działacz Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” Warszawa Ochota.

 

Burger Tadeusz (17 października 1947 – 12 października 2015) – członek „Zespołu”, czyli grupy socjologów działających w ramach „Armenii”.

Nasze Stowarzyszenie stara się działać obok wielu innych instytucji – na rzecz swobody wypowiedzi w eterze i innych środkach masowego przekazu, jako podstawowego kanonu wolności obywatelskiej.

LudzIE rADia ---------------------------------------------