AkTUAlNoŚCi ----------------------------------

Instytut Pamięci Narodowej: Pamiętamy o ofiarach zbrodni katyńskiej
5 marca 1940 roku Biuro Polityczne sowieckiej partii komunistycznej zdecydowało o likwidacji polskich jeńców wojennych, którzy trafili do niewoli w ZSRS po agresji tego sojusznika Hitlera na nasz kraj 17 września 1939 roku, bez przedstawiania im zarzutów, decyzji o zakończeniu śledztwa ani aktu oskarżenia.

 

Już 3 kwietnia 1940 roku rozpoczęła się likwidacja obozu w Kozielsku. Wszystkich zgromadzonych w nim jeńców zabito w katyńskim lesie. Przez kolejne sześć tygodni kolejni polscy oficerowie byli wywożeni z obozów i rozstrzeliwani: żołnierze ze Starobielska – w Charkowie, a policjanci z Ostaszkowa – w Kalininie. Kolejnych mordów NKWD dokonało w Chersoniu, Charkowie, Kijowie i Mińsku.

 

13 kwietnia 1943 roku w Berlinie ujawniono informację o znalezieniu w Katyniu masowych grobów polskich oficerów zamordowanych przez sowieckie NKWD. Jednak prawda o sprawcach ludobójstwa na obywatelach II Rzeczypospolitej została oficjalnie potwierdzona dopiero po 50 latach.

 

14 listopada 2007 r. Sejm RP ustanowił 13 kwietnia Dniem Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej.

 

Instytut Pamięci Narodowej przygotował w całej Polsce wydarzenia upamiętniające ofiary zbrodni katyńskiej.

Nasze Stowarzyszenie stara się działać obok wielu innych instytucji – na rzecz swobody wypowiedzi w eterze i innych środkach masowego przekazu, jako podstawowego kanonu wolności obywatelskiej.

aktualności ----------- o stowarzyszeniu ---------------- wydarzenia ---------- kroniki ------- ludzie radia ------------ multimedia ---------- władze / statut --------------- kontakt -------