o SToWArzYszEniU ------------------------------------------------

Oficjalną historię podziemnego radia „Solidarność” dopiero tworzymy. Musimy nadal, jak powiedział Herodot, opowiadać to, co było. Z roku na rok wiedza nasza rośnie, szczególnie od września 1995 roku, kiedy po raz pierwszy spotkali się w Warszawie ludzie związani z podziemnym radiem „Solidarność”. Później były jeszcze dwa spotkania: w Warszawie i w Poznaniu. Każde przyniosło nowe informacje. Nad naszą historią pracował IPN i ośrodek „Karta”.

Nasze Stowarzyszenie stara się działać obok wielu innych instytucji – na rzecz swobody wypowiedzi w eterze i innych środkach masowego przekazu, jako podstawowego kanonu wolności obywatelskiej.

aktualności ----------- o stowarzyszeniu ---------------- wydarzenia ---------- kroniki ------- ludzie radia ------------ multimedia ---------- władze / statut --------------- kontakt -------