WłADzE / sTAtuT ---------------------------------------------

ZARZĄD GŁÓWNY STOWARZYSZENIA

-----------------------------

 

Paweł Badzio – Przewodniczący Zarządu

Władysław Szmania – Członek Zarządu

Kryspin Waliszewski – Członek Zarządu

 

Michał Chodurski – Sekretarz

GŁÓWNA KOMISJA REWIZYJNA

-----------------------------

 

Marek Harasiuk

Jednolity tekst statutu Stowarzyszenia

kliknij, aby pobrać statut

Nasze Stowarzyszenie stara się działać obok wielu innych instytucji – na rzecz swobody wypowiedzi w eterze i innych środkach masowego przekazu, jako podstawowego kanonu wolności obywatelskiej.

aktualności ----------- o stowarzyszeniu ---------------- wydarzenia ---------- kroniki ------- ludzie radia ------------ multimedia ---------- władze / statut --------------- kontakt -------