AkTUAlNoŚCi ----------------------------------

Zakaz fotografowania uderzy w media i obywateli? „Rodem z czasów PRL”

 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej pracuje nad rozporządzeniem wprowadzającym zakaz fotografowania.

 

Jak poinformował portal prawo.pl, na liście miejsc objętych zakazem fotografowania znajdą się obiekty szczególnie ważne dla bezpieczeństwa lub obronności państwa, obiekty infrastruktury krytycznej. Nie będzie można też utrwalać wizerunku osób lub ruchomości znajdujących się w tych obiektach.

 

Za popełnienie wykroczenia grozi kara aresztu, grzywny, a także przepadek przedmiotów, którymi wykonano zdjęcia, czyli kamery, aparatu fotograficznego lub smartfonu. Nie chodzi tylko o obiekty wojskowe, ale także urzędy, siedziby instytucji, wiadukty, tunele, mosty i inne miejsca, które są kluczowe dla funkcjonowania państwa. Wystarczy, że w tych miejscach zostanie umieszczona tabliczka o zakazie fotografowania.

 

Zakaz ma wynikać z ustawy o obronie ojczyzny, ale zakres rozporządzenia który przygotowuje dzisiaj MON jest wyjątkowo szeroki i ma objąć 25 tys. obiektów. Wydaje się, że istotna jest granica zdrowego rozsądku, które obecne MON może wyznaczyć lub nie.

Nasze Stowarzyszenie stara się działać obok wielu innych instytucji – na rzecz swobody wypowiedzi w eterze i innych środkach masowego przekazu, jako podstawowego kanonu wolności obywatelskiej.

aktualności ----------- o stowarzyszeniu ---------------- wydarzenia ---------- kroniki ------- ludzie radia ------------ multimedia ---------- władze / statut --------------- kontakt -------