Abgarowicz Jan Tomasz (ur. 28 maja 1952 r.) – w latach 1982-1985 w „Armenii” w grupie ekspercko-doradczej „Nałęczów”, zaangażowany w przygotowanie „Grobli” – zjazdu działaczy podziemnej „Solidarności” (Międzyregionalnej Konferencji Delegatów), w latach 1985-88 pracował dla Niezależnej Oficyny Wydawniczej NOWA – transport taksówką bagażową.

 

Abgarowicz Łukasz Maria (ur. ur. 18 października 1949 r.) – w marcu 1968 r. współorganizator wiecu i strajku w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, od września 1980 r. członek NSZZ „Solidarność”, przewodniczący Komisji Zakładowej w Państwowych Torach Wyścigów Konnych w Warszawie, przewodniczący Sekcji Pracowników Rolnictwa Regionu Mazowsze, od czerwca 1981 r. członek Zarządu Regionu Mazowsze, we wrześni – październiku 1981 r. delegat na I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”. Zaangażowany w działalność podziemną, współpracownik warszawskiego Radia „Solidarność”, w 1982 r. współpracownik Wojciecha Stawiszyńskiego w okresie organizacji „Armenii”, współorganizator łączności międzyregionalnej podziemnych struktur „Solidarności”, 1988-1989 członek Tymczasowego Zarządu Regionu Mazowsze, 1989–1990 członek Warszawskiego Komitetu Obywatelskiego.

 

Alama Andrzej Wiesław (ur. 17 kwietnia 1958 r.) – od 1980 r. członek NSZZ „Solidarność” w Zakładach Graficznych „Tamka”, drukarz pisma „Solidarność «Tamka» ZG”. Od marca 1982 r. członek sekcji Grupy Specjalnej Komitetu Porozumienia Międzyzakładowego „Solidarności” / Grup Oporu „Solidarni”(Grupa Waldemara Różyckiego ps. „Suchy”), kolporter prasy i wydawnictw podziemnych, do końca 1983 r. współpracownik środowiska Ruchu Młodej Polski, uczestnik akcji antykolaboracyjnych, ulotkowych, transparentowych, ,,malowanek”, ustawiania tzw. gadał i drewnianych krzyży (m.in. z tabliczkami o treści: „Ofiarom Katynia” czy „Ofiarom Grudnia”), akcji zasmrodzenia teatru „Syrena” w dniu 29 października 1982 r.,1983-1989 członek Grup Specjalnych „Armenii” (ps. „Kolbe”), emiter audycji Radia „Solidarność”, uczestnik przygotowań „Armenii” do „Grobli” – zjazdu działaczy podziemnej „Solidarności” (Międzyregionalną Konferencję Delegatów), akcji uderzeniowej na kolumnę ZOMO na ul. Międzyparkowej w dniu 8 marca 1989 r., od 1986/1987 r. członek Solidarności Walczącej Oddział Warszawa, kolporter „Głosu Solidarności” i „Horyzontu”.

 

Arcisz Maria Waclawa (ur. 25 kwietnia 1938 r.) – szefowa grupy ekspercko-doradczej „Nałęczów” w ramach „Armenii” (ps. „Katarzyna”), członek Zespołu Organizacyjnego „Grobli” – zjazdu działaczy podziemnej „Solidarności” (Międzyregionalnej Konferencji Delegatów), utrzymywała kontakty ze środowiskiem humanistycznym i mniejszymi regionami sąsiadującymi z „Mazowszem”, gromadziła dane o sytuacji w nich i stanie organizacji podziemnych, kompletowała prasę podziemna z tych regionów, w latach 1982-1989 kolporterka wydawnictw i prasy podziemnej (m.in. „CDN – Głos Wolnego Robotnika”, „KOS”, „Robotnik”, „Tygodnik Mazowsze”, „Wola”).

 

Arct Jacek Michał (ur. 25 września 1939 r.) – przed Czerwcem ’76 przygotowywał (fotograficznie) i rozklejał afisze informujące o patriotycznych mszach patriotycznych organizowanych przez Wojciecha Ziembińskiego, 1976–1980 Komitetu Obrony Robotników / Komitetu Samoobrony Społecznej „KOR” oraz 1977–1980 współpracownik Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela (drukarz, kolporter pism niezależnych m.in. „Bratniaka” i „Głosu”, uczestnik akcji plakatowych), współpracownik Niezależnej Oficyny Wydawniczej NOWA, 1978–1981 współzałożyciel niezależnego wydawnictwa „Archiwum” (członek rady programowej, autor, redaktor , organizator, drukarz, introligator), 1980–1981 współorganizator przerzutu z Norwegii do Polski sprzętu drukarskiego dla „Solidarności”, od 1981 r. członek NSZZ „Solidarność”, zastępca przewodniczącego koła na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej, 1981–1987 członek Tajnej Komisji Wydziałowej na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej, 1982–1984 lub 1983-1987 członek Armenii (ps. „Chemik”, „Doktor”) – wytwórca materiałów pirotechnicznych i chemicznych w ramach grupy technicznej „Kwadrat", 1983–1987 współpracownik Grup Oporu Solidarni – przygotowywał tzw. śmierdziele związki chemiczne z grupy merkaptanów) i nadchloran amonu do pirotechnicznych wyrzutników ulotek.

Nasze Stowarzyszenie stara się działać obok wielu innych instytucji – na rzecz swobody wypowiedzi w eterze i innych środkach masowego przekazu, jako podstawowego kanonu wolności obywatelskiej.

LudzIE rADia ---------------------------------------------